Menu
Logo Prat Gran Comerç
Buscador pratgrancomerc.com
Carrito de la compra
<div><span><span> Carregant cistella</span></span></div>  
Carregant cistella
Panel de usuario pratgrancomerc.com
Accés associats

Condicions Targeta Regal

 
CONDICIONS GENERALS D'ÚS
Targeta Regal de COMPRAT

1. La Targeta Regal de COMPRAT (en endavant, Targeta Regal) és propietat de PRAT GRAN COMERÇ UBP, i qui la porta n’és un mer dipositari.

2. La Targeta Regal és una targeta de prepagament i, per tant, no està subjecta a les regulacions de diner electrònic ni a les de serveis de pagament.

3. En comprar i/o utilitzar una Targeta Regal s'accepten implícitament aquests termes i condicions.

4. La Targeta Regal està disponible a tots els establiments i empreses de serveis adherits a aquesta promoció, així com en el nostre webwww.pratgrancomerc.com. No té cap valor fins que no s’activa. L'activació es portarà a terme en un termini no superior a les 48 hores, un cop s’hagi abonat l'import triat per al saldo de la targeta.

5. Les persones menors de 15 anys no poden comprar ni utilitzar-la Targeta Regal.

6. Les Targetes Regal adquirides a través del web www.pratgrancomerc.com es lliuraran a domicili. El termini de lliurament per a enviaments al Prat de Llobregat serà de 72 hores i per a la resta de poblacions serà de 7 dies.

7. En cas que la Targeta Regal hagi estat comprada a través del web, Prat Gran Comerç UBP, no es fa responsable de la no recepció ni dels retards que es puguin produir en el lliurament per qualsevol causa aliena a Prat Gran Comerç UBP.

8. Tant els establiments adherits, com Prat Gran Comerç UBP, podran rebutjar la compra d’una Targeta Regal sense cap justificació i sense que això pugui donar dret a cap tipus d'indemnització.

9. La Targeta Regal és vàlida únicament per a la compra de qualsevol producte a la venda i/o prestació de serveis en els establiments i empreses adherits a aquesta promoció.

10. L'import de càrrega de les Targetes Regal no pot ser inferior a 20 euros ni superior a 200 euros. Els saldos de les Targetes Regal en cap cas generaran interessos.

11. No es permet afegir fons addicionals a la Targeta Regal després d’haver-la comprat, excepte en el cas que un venedor hi reemborsi una transacció.

12. La Targeta Regal pot pagar-se a través de qualsevol de les formes de pagament admeses en els establiments adherits o al web www.pratgrancomerc.com. En cap cas podrà pagar-se amb una altra Targeta Regal.

13. La Targeta regal és anònima i pot usar-la qui l’ha comprat o una altra persona a qui l’hagi cedit. En aquest cas,qui l’hagi comprat haurà de notificar ala persona destinatària les presents Normes generals d'ús, que estan dipositades en tots els establiments adherits i al web www.pratgrancomerc.com.

14. La Targeta Regal es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui fins a esgotar el saldo total disponible.

15. Els saldos de les Targetes Regal es podran usar fins a dotze mesos després de la data de compra de la Targeta.

16. Un cop transcorregut aquest període, no es podran utilitzar els saldos restants i no es tindrà dret a cap reemborsament.

17. En cap cas, el saldo de la Targeta Regal es podrà bescanviar pel seu valor en efectiu.

18. S’acceptarà la devolució de la Targeta Regal no utilitzada dins dels terminis següents:

18.1 Les Targetes Regal adquirides en els establiments adherits es podran retornar en el termini màxim de 15 dies des de la data de compra.
18.2 Les Targetes Regal adquirides a www.pratgrancomerc.com es podran retornar en el termini màxim de 15 dies des de la data de confirmació del correu electrònic.
18.3 L'import pagat per la Targeta Regal es reemborsarà pel mateix mitjà de pagament amb què hagi estat abonat. Per a això és imprescindible presentar el tiquet original de compra o e-tiquet i, si s'escau, la targeta de pagament i el resguard de l'operació.
18.4 Només la persona que hagi comprat la Targeta Regal podrà sol·licitar-ne el reemborsament.

19. La Targeta Regal és un document al portador; en cas de robatori o pèrdua, no serà substituïda i el saldo tampoc serà reemborsat.

20. La Targeta Regal s'ha de presentar en el moment de pagar la compra. Pot utilitzar-la tant per al pagament total com per al pagament parcial. Si l'import de la compra excedeix el saldo disponible, la diferència podrà fer-se efectiva a través de qualsevol forma de pagament acceptada pel venedor.

21. El saldo de la Targeta Regal es veurà reduït pel mateix import de la compra realitzada. Els saldos disponibles es podran consultar al web www.pratgrancomerc.com i en els establiments adherits.

22. Els productes i serveis adquirits per mitjà de la Targeta Regal estan subjectes a les mateixes condicions de compra i a la política de devolucions que el venedor disposi per a la resta dels articles o serveis a la venda.

23. La Targeta Regal no podrà utilitzar-la en aquells casos en els quals el venedor no pugui comprovar en línia el saldo existent a la targeta.

24. PRAT GRAN COMERÇ UBP, no es fa responsable de cap concepte referent als béns o serveis adquirits amb la Targeta Regal.

25. Es declararan nul·les les Targetes Regal amb senyals de manipulació o obtingudes de manera il·lícita; i per tant, no es podran utilitzar i el seu saldo no serà reemborsat

26. Qualsevol consulta relacionada amb les vostres transaccions, ha de fer-se per escrit a través de l'adreça de correu electrònic targeta@decomprat.com.

27. La Targeta Regal no podrà ser utilitzada per terceres persones per a fins publicitaris o promocionals, llevat d'autorització prèvia i per escrit.

28. Les presents Condicions generals d'ús poden ser modificades en qualsevol moment, i notificades ales persones interessades per mitjà de comunicats situats als establiments adherits ial web www.pratgrancomerc.com.

29. Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués derivar-se de la interpretació, execució i desenvolupament de les presents Condicions generals d'ús, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona),amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...